Συμμετέχοντες

Οι Συμμετέχοντες είναι εθελοντές Κύπριοι ή ξένοι που διαμένουν στην Κύπρο που είτε ταξιδεύουν συχνά για επαγγελματικούς σκοπούς στο εξωτερικό είτε δραστηριοποιούνται σε διεθνή σώματα και συνδέσμους ούτως ώστε να προβάλλουν, να ενθαρρύνουν ή και να διεκδικούν τη διοργάνωση διεθνών ή περιφερειακών συνεδρίων στην Κύπρο.

Στο πρόγραμμα Αmbassadors in Tourism μπορούν να ενταχθούν επαγγελματίες από διάφορους τομείς, όπως: Ακαδημαϊκοί, γιατροί, επιχειρηματίες, πολιτικοί, αθλητές, εκπρόσωποι δημόσιων και ημικρατικών οργανισμών, συνδέσμων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της συνεδριακής βιομηχανίας και άλλοι ενδιαφερόμενοι.