Πως λειτουργεί το πρόγραμμα

Οι ‘Αmbassadors in Tourism’ είναι το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα που λειτούργησε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, με στόχο την προώθηση της Κύπρου για Συνεδριακό Τουρισμό και Ταξίδια Κινήτρων.

Πρόκειται για ένα εθελοντικό πρόγραμμα που θα ενημερώνει τους Ambassadors in Tourism (για περισσότερα στοιχεία βλ. Συμμετέχοντες) για την υφιστάμενη κατάσταση του συνεδριακού προορισμού της Κύπρου, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα, τα προσφερόμενα προγράμματα και επιχορηγήσεις στοιχεία τα οποία θα κληθούν να αξιοποιήσουν για να προβάλλουν την Κύπρο για τη διοργάνωση συνεδρίων, επιχειρηματικών συναντήσεων, ταξιδίων κινήτρων ή άλλων ποιοτικών εκδηλώσεων, κατά τη διάρκεια της δικής τους επαγγελματικής δραστηριοποίησης.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν προϋποθέτει οποιοδήποτε κόστος.