Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα Ambassadors in Tourism

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού εγκαινιάζει ένα νέο πρωτοποριακό θεσμό για την Κύπρο, με στόχο την προώθηση της Κύπρου ως προορισμού για Συνεδριακό Τουρισμό και σας καλεί να συμμετέχετε σαν πρεσβευτής της χώρας μας στο πρόγραμμα ‘Ambassadors in Tourism’.

Tα συνέδρια και τα ταξίδια κινήτρων αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας ενόψει του ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει ιδανικό προορισμό για το σκοπό αυτό και να συμβάλει σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη και στην τοπική οικονομία.

Η φιλοσοφία του εθελοντικού αυτού θεσμού είναι να επικοινωνήσει πολύ βασικά ζητήματα συνεδριακού τουρισμού και προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων/ δραστηριοτήτων της Κύπρου σε μια ομάδα διακεκριμένων Κύπριων ή και ξένων που διαμένουν στην Κύπρο που είτε ταξιδεύουν συχνά για επαγγελματικούς σκοπούς στο εξωτερικό είτε δραστηριοποιούνται σε διεθνή σώματα και συνδέσμους ούτως ώστε να προβάλλουν, να ενθαρρύνουν ή και να διεκδικούν τη διοργάνωση διεθνών ή περιφερειακών συνεδρίων.

Οι προσωπικότητες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα των ‘Ambassadors in Tourism” θα έχουν την ευκαιρία δικτύωσης για τις επιχειρήσεις/ εταιρείες/ οργανισμούς τους, αλλά και άλλων προσωπικών ωφελημάτων.