Επικοινωνία

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Τ.Θ.24535, 1390 Λευκωσία
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά

Τηλ: +357 22 691100 και 00357 22691254
Φαξ: +357
22 331644

Email: ambassadors@visitcyprus.com

www.visitcyprus.com