Δήλωση Ενδιαφέροντος

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα “Ambassadors in Tourism”, παρακαλώ συμπληρώστε την πιο κάτω δήλωση ενδιαφέροντος, η οποία θα αξιολογηθεί απο τον ΚΟΤ και εκπρόσωπος του θα επικοινωνήσει μαζί σας.